70. Rocznica Powstania Warszawskiego

Samorząd Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich oddział w Gnieźnie wraz z Komendą Hufca ZHP w Gnieźnie - serdecznie zapraszają

na uroczystość uczczenia 70. Rocznicy Powstania Warszawskiego, która odbędzie się w piątek1 sierpnia 2014 r. o godzinie 16.50 przy Pomniku Harcerskim na Skwerze Orląt przy zbiegu ulic Wyszyńskiego i Żwirki i Wigury w Gnieźnie.