Pamięć o Powstaniu Warszawskim

1 sierpnia, punktualnie o godzinie 17.00 przy Pomniku Harcerskim na Skwerze Orląt w Gnieźnie, uczczono 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

W uroczystości udział wzięli: przedstawiciele Samorządu Powiatu Gnieźnieńskiego, Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Związku Harcerstwa Polskiego, samorządu miejskiego oraz parlamentarzyści i mieszkańcy.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił Prezes TMLiKPW – Hm Janusz Sekulski. Modlitwę za poległych w powstaniu odmówił ks. Jan Szrejter.

W trakcie obchodów wysłuchano kilku powstańczych pieśni oraz złożono wiązanki przy Pomniku Harcerskim. Warto wspomnieć, że tego dnia w naszym mieście pamięć Powstańców uczcili, za sprawą historycznej inscenizacji na ul. Chrobrego, członkowie grupy Dragoner 1918.