Likwidujemy azbest

Do końca września można jeszcze składać - we właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości gminie – wnioski dotyczące likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie naszego powiatu.

Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak wraz z zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Kłecko Januarym Giżyckim wizytowali miejsce likwidacji azbestu w Michalczy. Usunięcie i utylizacja odpadów niebezpiecznych możliwa jest dzięki wspólnej akcji Starostwa Powiatowego, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz gmin powiatu i miasta Gniezna.

Od 2008 roku z terenu powiatu gnieźnieńskiego unieszkodliwiono na składowisku odpadów niebezpiecznych 2 538 ton wyrobów zawierających azbest. W samym tylko 2013 roku zrealizowano 231 wniosków na łączną kwotę 263 455,27 zł., co pozwoliło unieszkodliwić 500 ton odpadów.

Od 2010 roku dofinansowanie dla wnioskodawców wynosi 100%.