LIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Informuję, iż LIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego odbędzie się w dniu 25 września 2014 roku o godz. 11.00 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

LIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
25 września 2014 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej LII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury „Scena to dziwna” za I półrocze 2014 r.
 8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego za I półrocze 2014 r.
 9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2014 r.
 10. Informacja Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej na temat bieżącej działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie w okresie od 27.06.2014 r. do dnia 25.09.2014r.
 11. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 r.
 12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2014 r.
 13. Podjęcie uchwał:
 14. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: rozpatrzenia skargi na zaniedbanie Starosty Gnieźnieńskiego w wykonywaniu zadań;
  2. w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Polskiemu Związkowi Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Zielone Wzgórze” w Trzemesznie;
  3. w sprawie: zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.
  4. w sprawie: zmiany uchwały nr XI/120/2007 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ufundowania stypendium naukowego im. Jana Pawła II dla doktoranta studiującego w Collegium Europaeum Gnesnense Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  5. w sprawie: zmiany Uchwały nr L/340/2014 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu konkursowego „Bądź aktywny” w latach 2014-2015, w ramach Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
  6. w sprawie: przekazania przez Powiat Gnieźnieński darowizny nieruchomości położonej w Gnieźnie;
  7. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LII/401/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 15. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 17. Wolne głosy i informacje.
 18. Zamknięcie sesji.