O języku i jego funkcjach w IKE UAM

W gmachu Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie pod hasłem: „Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji”, odbyła się XIX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna.

Gości konferencji w miejscu, gdzie powstała Polska powitał Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak.

Włodarz Powiatu nie krył radości, że to właśnie Gniezno stało się miastem w którym podjęta zostanie międzynarodowa filologiczna dyskusja. Zauważył także, iż jest to najlepsze miejsce do rozmów o komunikacji. Na tych bowiem ziemiach rodziło się państwo polskie i nasz język ojczysty.

Organizatorami konferencji były: Instytut Filologii Polskiej UAM, Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie.