Uwaga - włączenie syren alarmowych w związku z treningiem stałego dyżuru

Podaje się do wiadomości mieszkańcom powiatu gnieźnieńskiego, że zgodnie z „Planem szkolenia obronnego powiatu gnieźnieńskiego na rok 2014” w dniu 25 września 2014 roku zostanie przeprowadzony wojewódzki trening stałego dyżuru.
W związku z powyższym w dniu 25 czerwca (czwartek) o godz. 12.00 nastąpi uruchomienie syren alarmowych.