Mamy dotację dla PIFE

Zarząd Województwa Wielkopolskiego na podstawie wyników Konkursu na prowadzenie LPIFE zdecydował o przyznaniu dotacji w okresie od października do grudnia 2014 r. Wśród dotowanych podmiotów jest Powiat Gnieźnieński, który otrzymał dofinansowanie w kwocie przeszło 77 tys. zł!

Dotację na prowadzenie LPIFE w odpowiednich podregionach otrzymały także: Przypomnijmy, w dniu 8 lutego 2008 r. w Gnieźnie powstał Punkt Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (PI WRPO). W kwietniu 2009 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego objęło punkt dodatkowym dofinansowaniem. Od tego momentu zmieniła się nazwa jednostki na Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) i rozszerzył się zakres działalności informacyjno-promocyjnej. PIFE od samego początku działał w strukturze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie – w ramach Wydziału Promocji i Rozwoju. Siedziba PIFE znajduje się w zasobach GARG sp. z o. o. przy ulicy Rynek 10/1. W trakcie funkcjonowania punktu, tj. od dnia 8 lutego 2008 r. do dnia 31 stycznia 2014 r. udzielono łącznie 6 856 bezpłatnych konsultacji.

Zawirowania wokół przyszłości PIFE w Gnieźnie powstały na początku bieżącego roku, kiedy w dniu 20 stycznia 2014 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: ustalenia liczby, lokalizacji oraz procedury wyboru Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w okresie programowania 2014 – 2020. W wyniku podjętej uchwały Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gnieźnie miał ulec likwidacji z końcem kwietnia 2014 roku. W odpowiedzi na liczne apele w sprawie pozostawienia punktu w Gnieźnie i wielu staraniach administracyjnych – punkt będzie nadal istniał służąc naszym mieszkańcom i przedsiębiorcom.