Turysto! Szanuj środowisko

Pod takim hasłem ruszyła ogólnopolska akcja Sprzątania Świata. Jej celem jest budowanie społecznej świadomości, inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz propagowanie racjonalnej gospodarki odpadami.

Tegoroczna edycja miała na celu zwrócenie uwagi na osobisty wpływ każdego Polaka na środowisko przyrodnicze w czasie wypoczynku, na urlopie oraz promocję odpowiedzialnej turystyki.

Mając na uwadze potrzebę wspierania zachowań ekologicznych młodzież wspólnie ze Starostą Gnieźnieńskim – Dariuszem Pilakiem i Wicestarostą Robertem Andrzejewskim wyruszyła posprzątać Las Miejski.

W tegorocznej jesiennej edycji zorganizowanej dnia 30 września 2014 r. wzięło udział około 250 uczniów z 9 placówek oświatowych: I LO, II LO, III LO, ZSP nr 1, ZSP nr 2, ZSP nr 3, ZSP nr 4, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Witkowa. Uczniowie zostali podzieleni na 9 grup. W sumie udało się zebrać ok. 3 ton odpadów. Po raz trzeci w akcję Sprzątania Świata z inicjatywy Pani Krystyny Żok - Radnej Powiatowej włączono Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Witkowa.

Sprzątanie świata rozpoczęło się o 10:00. Na uroczystym podsumowaniu, młodzieży z placówek oświatowych z Gniezna za zaangażowanie i trud włożony w posprzątanie lasu, przy Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej i Rekreacji „Poligon” podziękował Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego zapraszając wszystkich na ciepły posiłek. Nadleśnictwo Gniezno wyznaczyło trasy i zapewniło opiekunów, nad przebiegiem akcji czuwał Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Akcję Sprzątania świata zorganizowano w ramach kampanii dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu „Pogłębianie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną”.