Obchody miesiąca „Różowej wstążki”

1 października w ramach obchodów miesiąca "Różowej wstążki" Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Amazonek przy wsparciu Powiatu Gnieźnieńskiego zorganizowało przemarsz ulicami miasta Gniezna z udziałem orkiestry dętej.

Uczestniczki marszu zachęcały kobiety do regularnych badań i samokontroli piersi. „Różowa wstążka” jest obecnie symbolem osób, które wygrały walkę z rakiem - ich rodzin, przyjaciół, znajomych.

Różową wstążkę wpinają osoby angażujące się w szeroko pojętą walkę z tą chorobą. To również symbol odwagi, wytrwałości, wewnętrznej siły i woli walki kobiet – współczesnych Amazonek. Obchody miesiąca „Różowej wstążki” zakończyły się okolicznościową prelekcją.