Posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W Starostwie Powiatowym w Gnieźnie odbyło się dziś, pod przewodnictwem Wicestarosty Roberta Andrzejewskiego, posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W trakcie spotkania członkowie Rady zapoznali się z projektem „Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

W sposób jednogłośny wyrazili pozytywną opinię do przedstawionego Programu, który zostanie przedstawiony do uchwalenia przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego.
Rada zapoznała się również z informacją dotyczącą planowanych zmian znajdujących się w projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego.