Seniorzy na „Gnieźnieńskich Fajfach”

Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak odwiedził gnieźnieńskich Seniorów podczas zabawy w klubie muzycznym "Wehikuł Czasu". Impreza "Gnieźnieńskie Fajfy" została zorganizowana specjalnie dla posiadaczy Gnieźnieńskiej Karty Seniora.

Podczas spotkania włodarz Powiatu Dariusz Pilak i Senator RP Piotr Gruszczyński podziękowali za wkład i zaangażowanie wszystkim, którzy wspólnie pracowali nad uruchomieniem programu, a w szczególności członkom: Gnieźnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Rejon w Gnieźnie, Polskiego Związku Niewidomych – Koło w Gnieźnie, Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalnego „Promyk” w Gnieźnie, Stowarzyszenia Gnieźnieńskich Amazonek i Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu.