Nowoczesna spawalnia i szansa na lepszy start

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 trwa ostatnia odsłona kursu spawania, realizowanego w ramach projektu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie pn. „Wyższe kwalifikacje – lepszy start”.

Biorący udział w projekcie uczniowie doskonale zdają sobie sprawę, że może być on dla nich szansą na zdobycie cennych umiejętności, które decydować będą o ich pozycji na rynku pracy. Co ważne, zajęcia w Centrum Kształcenia Praktycznego ZSP 2 prowadzone są w nowoczesnej spawalni, która doposażona została również z projektu Starostwa.Koszt zakupu, tylko w bieżącym roku, filtrowentylacji na potrzeby pracowni spawalniczej w CKP Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 to przeszło 45 tys. zł.Wszystkie prace instalacyjne konieczne do uruchomienia spawalni wykonali uczniowie i nauczyciele szkoły.

Wizytujący warsztaty Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak zaznaczył, że realizacja projektu jest jednym z elementów szerokich działań, których ostatecznym celem jest promocja i rozwój szkolnictwa zawodowego. Dodał, że praktyczne umiejętności i uprawnienia, nabyte w trakcie bezpłatnego kursu mogą okazać się bezcenne w dorosłym - zawodowym życiu.