Kuropatwy dla kół łowieckich

29 października Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak, wraz z Jerzym Modrzejewskim – Łowczym Rejonowym z ramienia Polskiego Związku Łowieckiego, uczestniczył w przekazaniu kuropatw 13 kołom łowieckim z terenu powiatu gnieźnieńskiego.

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego już od 2007 roku dofinansowuje zakup zwierzyny drobnej. W tym roku Powiat przyznał na ten cel kwotę 6 tys. złotych, z której zakupiono 162 sztuki kuropatw.

Przekazanie, w którym uczestniczyli także pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa gnieźnieńskiego starostwa nastąpiło przy leśniczówce Las Miejski.

Przypomnijmy, spadek liczebności populacji kuropatw w Polsce wymusił konieczność podjęcia działań, które w perspektywie kilku lat mogą spowodować ich odbudowę. Na taki stan wpływa między innymi pogorszenie warunków środowiskowych w krajobrazie rolniczym (nadmierna mechanizacja i chemizacja rolnictwa) oraz wzrost liczebności drapieżników (lisów, jenotów, ptaków drapieżnych).