Polsko-francuska współpraca inżynierów

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie wizytowała francuska delegacja partnerska współpracująca na co dzień z Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.

Spotkanie dotyczyło dalszej kooperacji, szczególnie w zakresie wymiany pracowników i uczniów. W podobnych wymianach uczestniczyła już młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie.