I sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego V kadencji

W dniu 01 grudnia 201 4 r. rozpoczęła się I sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego V kadencji 2014 – 2018 podczas, której Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej w Gnieźnie wręczył nowo wybranym radnym zaświadczenia o uzyskaniu mandatu radnego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.

Ponadto radni obecni na sesji złożyli ślubowanie zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, obejmując w ten sposób czynnie mandat radnego.

Rada na wniosek radnego Roberta Gawła postanowiła o przerwaniu I sesji i kontynuacji obrad w dniu 02.12.2014 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej.

Jutrzejsze obrady będą stanowiły kontynuację rozpoczętej w dniu dzisiejszym I sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego V kadencji.