Wybrano Nowego Przewodniczącego Rady i Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

2 grudnia zakończyła się I Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego V kadencji. W wyniku przeprowadzonych głosowań, Radni wybrali Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady, a także Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego.

Przewodniczącym Rady Powiatu Gnieźnieńskiego zastał pan Dariusz Igliński. Na wiceprzewodniczących wybrano panów Tadeusza Pietrzaka oraz Mariana Pokładeckiego.

Nowym Starostą Powiatu Gnieźnieńskiego wybrano panią Beatę Tarczyńską. Wicestarostą został pan Jerzy Berlik, a Etatowym Członkiem Zarządu pan Robert Gaweł. Skład Zarządu uzupełnili pani Monika Twardowska oraz pan Rafał Skweres – Nieetatowi Członkowie Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego.