Nadzwyczajna II sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami) w związku z wnioskiem Zarządu Powiatu pismo z dnia 08 grudnia 2014 r.

zwołuję nadzwyczajną II sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 11 grudnia 2014 r. o godz. 14.00 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.


II SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI
11 grudnia 2014 roku


Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego i ustalenia ich składów osobowych.
  5. Zamknięcie sesji.