Kondolencje

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Rada Powiatu Gnieźnieńskiego składa
Panu Romanowi Kurowskiemu
wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia z powodu śmierci
Mamy


Łącząc się w bólu z rodziną zapewniamy o naszym duchowym wsparciu.

Beata Tarczyńska
Starosta Gnieźnieński
Dariusz Igliński
Przewodniczący Rady
Powiatu Gnieźnieńskiego