Nadzwyczajna III sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami) w związku z wnioskiem Zarządu Powiatu pismo z dnia 12 grudnia 2014 r.

zwołuję nadzwyczajną III sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 15 grudnia 2014 r. o godz. 12.30 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.


III SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI
15 grudnia 2014 roku


Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie: odwołania członków Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania członków Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.
  6. Zamknięcie sesji.