e-deklaracje bez tajemnic

Dzięki uprzejmości gnieźnieńskiego Urzędu Skarbowego, w Starostwie Powiatowym, odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące składania deklaracji przez płatników w 2015 roku.

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy pionów finansowych Starostwa i jego jednostek organizacyjnych.

Podczas spotkania omówiono miedzy innymi zagadnienia związane ze składaniem deklaracji podatkowych w formie elektronicznej, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz bez konieczności jego posiadania. Przybliżono także obowiązki płatnika podatku dochodowego dla więcej niż 5 pracowników oraz sposoby przesyłania dokumentów elektronicznych.