Za nami XIII Rajd Turystyczny „Szlakami Powstania Wielkopolskiego”

17 stycznia 2015 roku odbył się XIII Rajd Turystyczny „Szlakami Powstania Wielkopolskiego”. Organizatorami Rajdu byli: Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie, Klub Górski PTTK „ORNAK” im. ks. T. Hanelta w Gnieźnie...

oraz Zespół Szkolno–Gimnazjalny w Zdziechowie. Honorowy patronat nad rajdem objęła Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Beata Tarczyńska.

Głównym celem rajdu, w którym udział wzięło aż 156 uczestników, było uczczenie 96. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Trasa liczyła 9 km. Rajd rozpoczął się na cmentarzu św. Piotra, gdzie Paweł Trygalski – nauczyciel historii z Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie - przypomniał przebieg powstania na Ziemi Gnieźnieńskiej. Następnie zapalono znicze i minutą ciszy uczczono wszystkich poległych powstańców. Dalej rajd przebiegał przez Obórkę do Zdziechowy.

Uczestnicy w trzech grupach prowadzonych przez przodowników turystyki pieszej: Katarzynę Tubacką, Krystiana Grajczaka i Radosława Matyska dotarli do kościoła p.w. NMP Nieustającej Pomocy w Zdziechowie. Prezes PTTK Krystian Grajczak przedstawił historię tego obiektu, wybudowanego w latach 1937-1939, jako wotum za zwycięską bitwę pod Zdziechową i odzyskanie przez Polskę niepodległości. Symboliczny znicz zapalono przy pomniku w centrum wsi. Wysłuchano również historii Pałacu Rodziny Wendorffów.

Na mecie rajdu, w Zespole Szkolno–Gimnazjalnym, na turystów czekała grochówka z kiełbasą, drożdżówka i ciepła herbata, a także test wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, którego zwycięzcami zostali:

W kategorii szkół podstawowych: W kategorii szkół gimnazjalnych: Nagrody dla zwycięzców oraz drobne upominki dla wszystkich uczestników rajdu ufundowało Starostwo Powiatowe w Gnieźnie. Uczestnicy, poza nowymi wiadomościami, zdobyli kolejne punkty do Odznaki Turystyki Pieszej oraz okolicznościową pieczątkę.

Komandor Rajdu Ewa Bosacka podziękowała wszystkim za wspólne wędrowanie i miłą atmosferę, a także pomoc organizacyjną.

Już dzisiaj zapraszamy na kolejny Zimowy Rajd Turystyczny organizowany przez Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej dnia 7 lutego.

PTTK Gniezno