Gnieźnianin stypendystą Fundacji UAM

Biofizyk Tomasz Kubiak – student trzeciego roku studiów doktoranckich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymał stypendium „Fundacji UAM” dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2014/2015.

Tomasz Kubiak jest biofizykiem specjalizującym się w fizyce medycznej. Prowadzi także interdyscyplinarne badania z biochemii i nanomedycyny. Był miedzy innymi dwukrotnym stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2010 roku został wytypowany do grona 10 najlepszych studentów w ogólnopolskim konkursie „Najbardziej kreatywny student roku”.

Warto zaznaczyć, że Kapituła „Fundacji UAM” oceniając stopień zaangażowania młodych naukowców w rozwój nauki wybrała spośród 100 najlepszych studentów - 17 najbardziej uzdolnionych naukowców, wśród nich Tomasza Kubiaka.