Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

„Wyższe kwalifikacje – lepszy start”- zakończenie projektu

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie zakończyło realizację projektu pn. „Wyższe kwalifikacje – lepszy start”. Projekt rozpoczął się w styczniu 2013 roku, a jego wartość obejmowała kwotę 738 709,77 zł.

W ciągu blisko dwóch lat realizacji projektu skorzystało z niego łącznie 142 uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie. Uczniowie odbyli płatne staże, zdobyli nowe uprawnienia i skorzystali z szeregu bezpłatnych kursów. Projekt umożliwił także doposażenie szkoły i uruchomienie Szkolnego Centrum Kariery.

Program praktyk/staży zawodowych w przedsiębiorstwach:

Stażami i praktykami objętych zostało łącznie 100 uczniów (2 uczennice, 98 uczniów). Staże (dla 88 osób) organizowane były w okresie letnich wakacji. Czas trwania stażu to min. 4 tyg. i min. 150h/m-c. Za udział w stażu uczniowie i uczennice otrzymali stypendium stażowe w wysokości 1500,00 zł. Praktyki (dla 12 osób) organizowane były podczas ferii zimowych i trwały 2 tyg. i min. 38h/tydzień, wykraczały poza ramy praktyki zawodowej.

Dodatkowe kursy kwalifikacyjne umożliwiające uzyskanie uprawnień:

Uczniowie i uczennice mogli wziąć udział w bezpłatnych kursach, które zakończone były egzaminem potwierdzającym kwalifikacje. Łącznie kursami objętych zostało 112 uczniów i uczennic – każdy uczeń/uczennica mógł skorzystać z dwóch wybranych przez siebie kursów:
  • kurs spawania metodą MAG i TIG dla 48 uczniów/uczennic;
  • kurs nauki jazdy kat. B - 30 uczniów/uczennic i kat. B+E - 10 uczniów/uczennic (dla osób mających już prawo jazdy kat. B);
  • kurs obsługi i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV dla 30 osób;
  • kurs obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym dla 60 uczniów/uczennic.
Koszt kursu, materiałów szkoleniowych, kwalifikujących badań lekarskich i egzaminu oraz ciepłego posiłku pokrywany był z budżetu projektu.

Działalność Szkolnego Centrum Kariery:

100 uczniów i uczennic wzięło udział w indywidualnych i grupowych zajęciach doradztwa zawodowego oraz w 4 wykładach i 2 konferencjach dotyczących rynku pracy, przedsiębiorczości, możliwości kontynuowania edukacji po zakończeniu szkoły.

Doposażenie szkoły:

ZSP 2 w Gnieźnie zyskało świetnie wyposażoną spawalnię z filtrowentylacją oraz wyposażenie pracowni energii odnawialnej. Sfinansowany został również zakup systemu komputerowego do komunikacji uczeń-nauczyciel oraz integrujący wszystkie programy komputerowe do zarządzania szkołą.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego2015-01-26
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Sobota 16-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21433532

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno