Starosta Gnieźnieński w Zarządzie KWSPU

W dniu 20 stycznia w Sali Sesyjnej Sejmiku Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego w Szczecinie, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia „Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina”.

Głównym punktem Zebrania był wybór nowego Zarządu KWSPU. Członkiem Zarządu na obecną kadencję wybrana została Beata Tarczyńska, Starosta Gnieźnieński.

Tego dnia Prezes Zarządu Stanisław Cybula przedstawił sprawozdanie ustępującego Zarządu za lata 2010 – 2014. Poinformował w nim zebranych o podjętych w tym czasie działaniach, odbytych Posiedzeniach, Walnych Zebraniach oraz innej działalności Konwentu. Wręczono także podziękowania dla Członków Zarządu, którzy kończąc sprawowanie funkcji publicznych,zakończyli także działalność w Zarządzie.

Następnie, przedstawiona została bieżąca działalność Konwentu oraz jego zamierzenia na kolejne lata. Wśród planów wymieniono: dalsze działania na rzecz polsko-ukraińskiej współpracy młodzieży, organizowanie systematycznych szkoleń i warsztatów dla ukraińskich samorządów, opracowanie katalogu dobrych praktyk w stosunkach bilateralnych, ustanowienie Nagrody Konwentu za szczególny wkład w dzieło rozwoju polsko–ukraińskich kontaktów na niwie samorządowej.

Podczas spotkania w Szczecinie starostę Beatę Tarczyńską reprezentował Jerzy BerlikWicestarosta Gnieźnieński. W spotkaniu uczestniczyli także między innymi: Poseł na Sejm Magdalena Kochan, Sekretarz Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej Irena Suchowycz, Wojewoda Zachodniopomorski Marek Tałasiewicz, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Teresa Kalina, Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie Henryk Kołodziej, Pracownik Biura ds. Współpracy z Zagranicą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Igor Ksenicz.

Poniżej prezentujemy nowy skład Zarządu Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina: