Bezpłatne szkolenie dla kierowców

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu w ramach projektu „Akademia Krokodyla” organizuje już po raz trzeci bezpłatne szkolenie dla kierowców zawodowych. Uwaga, ilość miejsc jest ograniczona!

Celem szkoleń organizowanych w ramach projektu „Akademia Krokodyla” jest propagowanie dobrych praktyk zawodowych, podnoszenie na wyższy poziom jakości świadczonych usług transportowych oraz edukacja z zakresu przepisów o transporcie drogowym i ich przestrzegania w czasie wykonywania czynności zawodowych.

Pierwszeństwo udziału w szkoleniu mają kierowcy zawodowi, którzy zgłosili swój udział w Konkursie ,,Wielkopolski Kierowca Zawodowy” Edycja 2014.

W związku z ograniczoną ilością miejsc i kwestiami organizacyjnymi informujemy, że każdy przedsiębiorca chcący wziąć udział w szkoleniu może oddelegować na nie maksymalnie 3 uczestników.

Zakres merytoryczny trzeciego szkolenia obejmować będzie temat: „Zabezpieczenie ładunków oraz przejazd pojazdów ponadnormatywnych po drogach publicznych wedle obowiązujących przepisów”.

Szkolenie odbędzie się 6 lutego (piątek) o godz. 10.00 w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 5.

Szkolenie poprowadzą Inspektorzy zatrudnieni w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Poznaniu.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go do 05.02.2015 r. drogą elektroniczną na adres witd@poznan.uw.gov.pl lub w formie papierowej na adres Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu ul. Szwajcarska 5 61-285 Poznań.

Wszelkie pytania dotyczące szkoleń w ramach projektu „Akademia Krokodyla” można kierować na adres e-mail: witd@poznan.uw.gov.pl lub pod numer tel. (0-61) 656-77-11.

Więcej na: www.witdpoznan.pl