Rozmowy o przyszłości szkolnictwa wyższego

Beata Tarczyńska, Starosta Gnieźnieński, uczestniczyła w spotkaniu z przebywającym w Gnieźnie w dniach od 9 do 10 lutego br., prof. Jerzym Woźnickim, Przewodniczącym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacji Rektorów Polskich.

Spotkanie zorganizowane w Starym Ratuszu było jednym z elementów wizyty prof. Jerzego Woźnickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie. Jak podkreślał prof. dr hab. Józef Garbarczyka Rektor PWSZ miało ono umożliwić szerszą dyskusje na temat przyszłości szkolnictwa wyższego i możliwości rozwoju państwowych wyższych szkół zawodowych w Polsce. Jednym z poruszanych tematów była ponadto konieczność współpracy szkół zawodowych i uczelni wyższych z pracodawcami.

9 lutego br., prof.Jerzy Woźnicki, spotkał się również z władzami uczelni, kadrą naukowo-dydaktyczną oraz przedstawicielami Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie. W spotkaniu uczestniczyli także rektorzy innych uczelni, w tym: PWSZ w Kaliszu i PWSZ w Koninie.