Strona główna Mapa serwisu Kontakt
Bezpłatne badania mammograficzne                        W związku z nawałnicą, która miała miejsce 11 sierpnia b.r. istnieje możliwość uzyskania zasiłku celowego dla osób lub rodzin najbardziej poszkodowanych. Wszelkich informacji udzielają Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie i urzędy gmin w zależności od miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej. Informacji udziela także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w godz. 7.30-15.30 TEL 61 424 66 22, po godzinach pracy 508049106         Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                        Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem               Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Turystyka – wspólną sprawą, czyli powstała Powiatowa Rada ds. turystyki

Starosta Gnieźnieński Beata Tarczyńska powołała Powiatową Radę ds. turystyki.

Głównym celem jej działania ma być wdrożenie w życie zapisów zaktualizowanej w roku 2014 Strategii rozwoju turystyki dla Powiatu Gnieźnieńskiego, która obowiązuje do roku 2020.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego na terenie powiatu oraz eksperci z dziedziny turystyki, jak również przedstawiciele branży.

Do głównych zadań Rady należeć będzie:
  • Egzekwowanie zapisów Strategii rozwoju turystyki dla Powiatu Gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych na lata 2008 – 2020.
  • Doradztwo i opiniowanie wniosków dt. wspólnych działań jednostek samorządu terytorialnego w obszarze turystyki.
  • Inicjowanie działań, które mogą mieć pozytywny wpływ na turystykę i wizerunek marki Powiatu Gnieźnieńskiego jako miejsca, gdzie powstała Polska.
  • Sygnalizowanie problemów z zakresu turystyki Staroście Gnieźnieńskiemu.
  • Proponowanie mechanizmów skutecznej współpracy sektora turystyki z jednostkami samorządu terytorialnego (organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, środowiska twórcze itp.).
W związku z tym, że w skład Rady wchodzą osoby, które specjalizują się w różnych dziedzinach turystyki spośród członków Rady wyłoniono zespoły robocze ds. konkretnej gałęzi turystyki:
  • Zespół ds. turystyki kulturowej
  • Zespół ds. turystyki aktywnej
  • Zespół ds. pakietyzacji usług
Zespoły mają przygotowywać materiały do dyskusji na kolejne spotkania Rady, inicjować nowe rozwiązania i sygnalizować potrzeby do zrealizowania przez konkretne podmioty.

Na pierwszym spotkaniu wybrano przewodniczących poszczególnych zespołów w osobach: Ramzes Temczuk (zespół ds. turystyki kulturowej), Maria Brykczyńska (zespół ds. turystyki aktywnej) oraz Katarzyna Jórga (zespół ds. pakietyzacji usług).

Rada ma się spotykać co najmniej dwa roku w roku, a jej prace mają koncentrować się głównie w ramach zespołów roboczych.









2015-02-13
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Sobota 21-10-2017 r.    Licznik Odwiedzin20715461

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno