Turystyka – wspólną sprawą, czyli powstała Powiatowa Rada ds. turystyki

Starosta Gnieźnieński Beata Tarczyńska powołała Powiatową Radę ds. turystyki.

Głównym celem jej działania ma być wdrożenie w życie zapisów zaktualizowanej w roku 2014 Strategii rozwoju turystyki dla Powiatu Gnieźnieńskiego, która obowiązuje do roku 2020.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego na terenie powiatu oraz eksperci z dziedziny turystyki, jak również przedstawiciele branży.

Do głównych zadań Rady należeć będzie: W związku z tym, że w skład Rady wchodzą osoby, które specjalizują się w różnych dziedzinach turystyki spośród członków Rady wyłoniono zespoły robocze ds. konkretnej gałęzi turystyki: Zespoły mają przygotowywać materiały do dyskusji na kolejne spotkania Rady, inicjować nowe rozwiązania i sygnalizować potrzeby do zrealizowania przez konkretne podmioty.

Na pierwszym spotkaniu wybrano przewodniczących poszczególnych zespołów w osobach: Ramzes Temczuk (zespół ds. turystyki kulturowej), Maria Brykczyńska (zespół ds. turystyki aktywnej) oraz Katarzyna Jórga (zespół ds. pakietyzacji usług).

Rada ma się spotykać co najmniej dwa roku w roku, a jej prace mają koncentrować się głównie w ramach zespołów roboczych.