Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Przedstawiciele Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z wizytą w naszym powiecie

3 marca 2015 r. z inicjatywy Beaty Tarczyńskiej, Starosty Gnieźnieńskiego, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie odbyło się...

spotkanie poświęcone zasadom i warunkom funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce oraz tworzenia podstref.

Na zaproszenie władz Powiatu, w Gnieźnie gościli: Roman Dziduch – Wiceprezes Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A. oraz Grażyna Mazur – Dyrektor Biura Zarządu. Ponadto, w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele gmin powiatu gnieźnieńskiego oraz Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o., w siedzibie której zlokalizowane jest Powiatowe Centrum Obsługi Inwestora.

Po oficjalnym otwarciu spotkania przez Starostę Beatę Tarczyńską, Juliusz Trojanowski - Prezes GARG, przedstawił informacje o dotychczasowych działaniach COI na rzecz promocji inwestycji, w tym o terenach inwestycyjnych zlokalizowanych w powiecie gnieźnieńskim.

Następnie, przedstawiciele S-K SSE opisali warunki, jakie musi spełniać teren, który miałby być włączony do strefy. Wśród wymogów wymieniono miedzy innymi: konieczność objęcia terenu miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (jako terenu przeznaczonego pod szeroko rozumianą aktywizację gospodarczą - przemysł, produkcja, magazyny) lub co najmniej ujęcia go w gminnym studium uwarunkowań (z podobnym przeznaczeniem). Omówiono także procedurę tworzenia podstref oraz korzyści wynikające z ich funkcjonowania na danym obszarze, wskazując na jaką pomoc regionalną może liczyć przedsiębiorca inwestujący w strefie.

Podczas spotkania prezentowane były również dotychczasowe doświadczenia oraz plany gmin powiatu, w zakresie przygotowywania i promocji terenów inwestycyjnych.


2015-03-04
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 23-11-2017 r.    Licznik Odwiedzin21130875

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno