PUP przyjmuje wnioski na finansowanie kosztów kształcenia pracowników i pracodawców w wieku 45+

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że istnieje możliwość skorzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat.

W ramach środków KFS możliwe jest sfinansowanie: Z KFS finansowane jest 80% kosztów, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw 100% kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 669 70 16 lub w pokoju nr 17.