Kondolencje

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego, Rada Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Pracownicy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
pragną złożyć


Pani Anecie Wencel

wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia z powodu śmierci

Taty


Beata Tarczyńska
Starosta Gnieźnieński
Dariusz Igliński
Przewodniczący Rady
Powiatu Gnieźnieńskiego