Płatności obszarowe – czas złożyć wniosek

16 marca br., w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące płatności obszarowych na lata 2015 – 2020 i płatności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

Organizatorami spotkania byli Piotr Łykowski – Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz Jerzy Berlik – Wicestarosta Powiatu Gnieźnieńskiego.

Spotkanie otworzyła Beata Tarczyńska, Starosta Gnieźnieński. Następnie, krótką charakterystykę powiatu gnieźnieńskiego przedstawił Wicestarosta Jerzy Berlik. W głównej części spotkania, Piotr Łykowski - DyrektorWielkopolskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Rafał Sobczak z ARiMR, omówili zakres zmian w tegorocznych zasadach ubiegania się o pomoc finansową oraz samej konstrukcji wniosku.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele gmin powiatu gnieźnieńskiego, grup producenckich, spółek rolnych oraz instytucji wspierających rolnictwo.

Jak podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności bezpośrednie przyznawane są co roku tym, którzy prowadzą działalność rolniczą co najmniej na 1 ha użytków rolnych i utrzymują go w dobrej kulturze rolnej. Co roku o przyznanie płatności obszarowych ubiega się w Polsce około 1,4 miliona rolników.

Więcej informacji na: www.arimr.gov.pl