Obradowała Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

W Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, w dniu 17 marca br., odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

Spotkanie rozpoczęła Beata Tarczyńska, Starosta Gnieźnieński, wręczając członkom Rady akty powołania.Podczas inauguracyjnego spotkania dokonano wyboru prezydium Rady w osobach:
Łukasz Grabowski – Przewodniczący
Maria Brykczyńska- Zastępca Przewodniczącego
Grażyna Kozanecka- Sekretarz

W posiedzeniu uczestniczyła Pani Magdalena Przystałowska, reprezentująca Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, która zapoznała członków Rady z projektami i inicjatywami oferowanymi przez PISOP radom działalności pożytku publicznego, w tym formami promocji i ofertą szkoleń dla organizacji pozarządowych.
Zadeklarowano także stałą współpracę pomiędzy PISOP i Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego.
Na zakończenie posiedzenia członkowie Rady zwrócili się z apelem do mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego o przekazywanie 1% z podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, działających na terenie naszego regionu.

W skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji, wchodzą następujące osoby: Rady działalności pożytku publicznego to zespoły o charakterze konsultacyjnym i doradczym składające się z przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji. Zasady działania rad reguluje Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do podstawowych zadań Rady należy: