Nagrody dla najlepszych uczniów wręczone

Beata Tarczyńska, Starosta Gnieźnieński, Jerzy Berlik, Wicestarosta Gnieźnieński oraz dyrektor Robert Gaweł, Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego uroczyście wręczyli stypendia przedmiotowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu osiągających najwyższe wyniki w nauce.

Spotkanie odbyło się 31 marca 2015 roku w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie.

Beata Tarczyńska, Starosta Gnieźnieński, gratulując uczniom osiągniętych wyników zaznaczyła, że stypendia są formą podziękowań za dotychczasowy wkład pracy oraz zachętą do dalszych starań o jak najlepsze oceny.
Dyrektor Robert Gaweł, członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego podziękował uczniom za poważne traktowanie szkoły i edukacji. Dodał, że każdy z uczniów powinien nadal uczyć się robiąc to dla siebie, rodziców, ale przede wszystkim dla Polski.

W uroczystym wręczeniu stypendiów uczestniczyli: Radni Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, w tym Natasza Szalaty Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, dyrekcja i nauczyciele gnieźnieńskich szkół ponadgimnazjalnych oraz oczywiście rodzice stypendystów.

Atrakcją uroczystości był występ trzemeszeńskiego zespołu „Strzecha”, którego historia sięga 1970 roku. Założycielkami zespołu były: Krystyna Polachowska i Mirosława Olszewska. Obecnie kierownikiem, instruktorem i choreografem zespołu jest p. Mariusz Zieliński, wieloletni tancerz „Strzechy” – instruktor tańca ludowego. Tancerze to uczniowie Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie. Na przestrzeni kolejnych lat powstały nowe programy tańców z okresu Księstwa Warszawskiego oraz regionów: Rzeszów, Kurpie, Kujawy, Kaszuby, Wielkopolska, Kielce. Główny cel zespołu to propagowanie folkloru w oparciu o prezentacje na żywo. Od kilku lat zespół tworzą również uczniowie szkół podstawowych. W zespole tańczy ponad 50 osób. Okresowo działa również kapela składająca się z muzyków amatorów.

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego przyznał stypendia z przedmiotów: język polski, język obcy, matematyka, chemia, fizyka, geografia, biologia, historia oraz przedmiotów zawodowych. Stypendium Naukowe wypłacane będzie (ze spłatą) w okresie od 1.02.2015 roku do 30.06.2015 roku. Otrzymało je 106 uczniów. Łączna kwota przyznanych stypendiów to blisko 70 tys. zł.