Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego przyjęta

Na XXVII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2005 roku została przyjęta jednogłośnie Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2006 - 2013.
Dla przypomnienia Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego została przygotowana jako deklaracja przyszłego stanu Powiatu, do którego będą dążyli zarówno jego mieszkańcy jak i władze samorządowe w ciągu najbliższych 8 lat.
Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego to scenariusz „przyszłości", której się pragnie, to określenie ram działania, w których dokona się transformacja sytuacji obecnej na projektowaną.
Strategia określa możliwe do osiągnięcia cele strategiczne oraz cele operacyjne, które będą realizowane poprzez starannie dobrane i możliwe do realizacji zadania. Rozwinięciem Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego będzie Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2006 - 2013, który będzie zawierał propozycje działań wynikających z zadań, celów operacyjnych i celów strategicznych.
Strategia pozwala rozwiązać najważniejsze problemy Powiatu Gnieźnieńskiego poprzez realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie:

 • edukacji publicznej;
 • promocji i ochrony zdrowia;
 • pomocy społecznej;
 • polityki prorodzinnej;
 • wspierania osób niepełnosprawnych;
 • transportu zbiorowego i dróg publicznych;
 • kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 • kultury fizycznej i turystyki;
 • gospodarki wodnej;
 • ochrony środowiska i przyrody;
 • rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
 • ochrony przeciw powodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, ochrony przeciw pożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
 • przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
 • ochrony praw konsumenta;
 • utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
 • obronności;
 • promocji powiatu;
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Strategię Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego opracowano na podstawie analizy SWOT, której poddano Powiat Gnieźnieński. Analizę tą oparto o "Raport o stanie Powiatu Gnieźnieńskiego". Raport ten stanowi oddzielny i niezależny dokument, stanowiący załącznik do niniejszej Strategii.
Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego stworzona została przy znaczącym udziale władz Powiatu, społeczności Powiatu i organizacji pozarządowych (czyli wszystkich, którzy mieli pomysły i byli chętni do pracy nad Strategią.
Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego jest zgodna z zapisami zawartymi w Narodowym Planie Rozwoju oraz w Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego.

 • Tekst
  Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego


  Juliusz Trojanowski


  2005-07-01
 •   Drukuj
    Polecamy
    Rezerwacja
  Wydział Komunikacji
  i Transportu
  Rezerwacja rejestracji pojazdów
      UNIA EUROPEJSKA
  więcej...
      Patronat i Logo
  Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
  więcej...
      Punkt Wspierania Biznesu
  Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
  więcej...
      Informator medyczny i wykaz aptek
  Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
  więcej...
      Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
  Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
  więcej...
      Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
  Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
  więcej...
      Nieodpłatna Pomoc Prawna
  Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
  więcej...
      Sportowy Powiat
  Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
  więcej...
      Rozwój lokalny
  Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
  więcej...
      Partnerzy zagraniczni
  Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
  więcej...
      Organizacje pozarządowe
  Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
  więcej...
      Biuro Rzeczy Znalezionych
  Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
  więcej...
      Punkt paszportowy
  W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
  więcej...
  Multimedia
   
     Członkostwo powiatu
  Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21412057

  www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno