Kondolencje

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego, Rada Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Pracownicy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
pragną złożyć


Pani Małgorzacie Pietrzak-Sikorskiej
Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg

wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia z powodu śmierci

Taty
Beata Tarczyńska
Starosta Gnieźnieński
Dariusz Igliński
Przewodniczący Rady
Powiatu Gnieźnieńskiego