Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Nadzwyczajne Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

W dniu 21 kwietnia 2015 r., na wniosek Starosty Gnieźnieńskiego pani Beaty Tarczyńskiej, odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

W związku z niedawnym wypadkiem śmiertelnym, który miał miejsce na ulicy Poznańskiej w Gnieźnie, tematem posiedzenia było bezpieczeństwo na drogach powiatu gnieźnieńskiego. W spotkaniu, oprócz członków Komisji, udział wzięli:
  • Krzysztof Gruszczyński – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
  • Wojciech Dams - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon Dróg Krajowych w Gnieźnie
  • Jan Socha – Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie
  • Radosław Krawczyk – Zastępca Prokuratora Rejonowego w Gnieźnie
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie przedstawił skalę zdarzeń oraz przyczyny wypadków drogowych w powiecie oraz omówił działania, podejmowane przez Policję w celu poprawy sytuacji bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności na drodze krajowej nr 5 na ulicy Poznańskiej. Przedstawiciel Prokuratury wyraził opinię, że dobrym rozwiązaniem byłoby ograniczenie prędkości oraz sygnalizacja świetlna zintegrowana w tym rejonie.

Do tematu odniósł się przedstawiciel GDDKIA Oddział w Poznaniu, który potwierdził otrzymanie wniosku o wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Topolowej i ulicy Warzywnej. Niestety Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ze względu na brak środków finansowych nie ujęło tego zadania na 2015 rok. Ponadto zaproponował wystawienie radaru przez Straż Miejską na omawianym odcinku drogi.

Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rejon Dróg Krajowych w Gnieźnie zauważył, że nie tylko infrastruktura ma wpływ na liczbę wypadków, ale także po części uczestnicy ruchu drogowego, którzy znając warunki nie zawsze dostosowują do nich styl jazdy.

Na zakończenie Komisja podjęła decyzję o wystąpieniu Starosty Gnieźnieńskiego do Ministra Infrastruktury i Rozwoju o zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic Poznańskiej z ulicą Topolową i Bluszczową oraz sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przy ulicy Warzywnej.

Ponadto do czasu zrealizowania wniosku o sygnalizację świetlną Komisja zaproponowała wystąpienie Starosty Gnieźnieńskiego do:
  • Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wprowadzenia oznakowania terenu zabudowanego na ulicy Poznańskiej do skrzyżowania z ulicą Kiszkowską
  • Inspekcji Transportu Drogowego o zainstalowanie fotoradaru stacjonarnego
  • Prezydenta Miasta Gniezna o przeprowadzanie przez Straż Miejską kontroli radarowej na ulicy Poznańskiej
Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zwrócili się do przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o poprawę bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 15 Gniezno–Września. Droga ta wymaga modernizacji, budowy chodników, przebudowy skrzyżowań, ze szczególnym uwzględnieniem Szczytnik Czerniejewskich.


2015-04-22
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21414341

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno