Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Rozdano kolejne krewkarty dla uczniów ze szkół powiatu

125 krewkart trafiło do kolejnej grupy honorowych dawców krwi – uczestników projektu „Błękitna krew”.

Uroczystego wręczenie krewkart dokonała Beata Tarczyńska, Starosta Gnieźnieński, Anna Zawadzka, Kierownik Działu Marketingu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu oraz Włodzimierz Pilarczyk, Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Gnieźnie.

Podczas uroczystego spotkania, które odbyło się 21 kwietnia w sali sesyjnej gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego, Beata Tarczyńska Starosta Gnieźnieński podziękowała uczniom za cenny dar krwi, który może w przyszłości uratować ludzkie życie. Pani Starosta wyraziła również swój podziw wobec wszystkich, którzy podjęli całożyciową decyzję o rejestracji w bazie dawców szpiku. To wielka odwaga i odpowiedzialność, za którą dziękuję – dodała. Beata Tarczyńska, Starosta Gnieźnieński, za sprawą okolicznościowych upominków, podziękowała również pani Marii Homan - koordynatorowi Fundacji Anny Wierskiej DAR SZPIKU z Poznania i wolontariuszowi Drużyny Szpiku Adamowi Kaczmarkowi za wkład w rozwinięcie projektu „Błękitna krew” o zagadnienia związane z dawstwem szpiku.

Projekt Błękitna krew rozpoczął się w marcu 2012 roku. Miał zachęcić młodych ludzi, aby w dorosłość wchodzili mając w portfelu nie tylko dowód osobisty, ale też drugi bardzo ważny dokument: krewkartę, potwierdzającą posiadaną przez nich grupę krwi. Od tego czasu do projektu włączono wszystkie szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

W dotychczasowych trzech edycjach warsztaty odbyło tysiące uczniów. Zebrano ponad 600 litrów krwi. Wręczono blisko 500 krewkart dla osób, które dwukrotnie oddały krew. W 10 akcjach zorganizowanych od stycznia do marca 2015 roku na terenie szkół ponadgimnazjalnych powiatu zebrano łącznie ponad 146 litrów krwi. Na akcje poboru krwi w szkołach zgłosiło się 493 chętnych z czego, po wywiadzie i badaniach, 325 osób ostatecznie zakwalifikowano do jej oddania.

Rok 2015 jest również pierwszym, w którym pilotażowo we wszystkich szkołach rozszerzono projekt „Błękitna krew” o zagadnienia zawiązane z honorowym dawstwem szpiku. Spotkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu poprzedzały trwające w szkołach akcje poboru krwi. Prowadzone były przez przedstawiciela Fundacji Anny Wierskiej DAR SZPIKU z Poznania, panią Marię Homan oraz wolontariuszy Adama Kaczmarka i Mateusza Korzybskiego. Uczestniczyło w nich 764 uczniów. Od poszczególnych zespołów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa uczestniczących w akacjach, uzyskano informację, że do bazy dawców szpiku zgłosiło się w efekcie już 57 osób!

We wtorkowej uroczystości, uczestniczyli również: Krystyna Król – działacz Oddziału Rejonowego PCK w Gnieźnie, Jerzy Berlik, Wicestarosta Gnieźnieński, Monika Twardowska, Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, radni Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, dyrektorzy i nauczyciele Szkół Ponadgimnazajalnych Powiatu Gnieźnieńskiego, opiekunowie szkolnych kół PCK oraz dyrektorzy Wydziałów Gnieźnieńskiego Starostwa.

2015-04-22
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21414251

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno