Rozdano kolejne krewkarty dla uczniów ze szkół powiatu

125 krewkart trafiło do kolejnej grupy honorowych dawców krwi – uczestników projektu „Błękitna krew”.

Uroczystego wręczenie krewkart dokonała Beata Tarczyńska, Starosta Gnieźnieński, Anna Zawadzka, Kierownik Działu Marketingu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu oraz Włodzimierz Pilarczyk, Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Gnieźnie.

Podczas uroczystego spotkania, które odbyło się 21 kwietnia w sali sesyjnej gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego, Beata Tarczyńska Starosta Gnieźnieński podziękowała uczniom za cenny dar krwi, który może w przyszłości uratować ludzkie życie. Pani Starosta wyraziła również swój podziw wobec wszystkich, którzy podjęli całożyciową decyzję o rejestracji w bazie dawców szpiku. To wielka odwaga i odpowiedzialność, za którą dziękuję – dodała. Beata Tarczyńska, Starosta Gnieźnieński, za sprawą okolicznościowych upominków, podziękowała również pani Marii Homan - koordynatorowi Fundacji Anny Wierskiej DAR SZPIKU z Poznania i wolontariuszowi Drużyny Szpiku Adamowi Kaczmarkowi za wkład w rozwinięcie projektu „Błękitna krew” o zagadnienia związane z dawstwem szpiku.

Projekt Błękitna krew rozpoczął się w marcu 2012 roku. Miał zachęcić młodych ludzi, aby w dorosłość wchodzili mając w portfelu nie tylko dowód osobisty, ale też drugi bardzo ważny dokument: krewkartę, potwierdzającą posiadaną przez nich grupę krwi. Od tego czasu do projektu włączono wszystkie szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

W dotychczasowych trzech edycjach warsztaty odbyło tysiące uczniów. Zebrano ponad 600 litrów krwi. Wręczono blisko 500 krewkart dla osób, które dwukrotnie oddały krew. W 10 akcjach zorganizowanych od stycznia do marca 2015 roku na terenie szkół ponadgimnazjalnych powiatu zebrano łącznie ponad 146 litrów krwi. Na akcje poboru krwi w szkołach zgłosiło się 493 chętnych z czego, po wywiadzie i badaniach, 325 osób ostatecznie zakwalifikowano do jej oddania.

Rok 2015 jest również pierwszym, w którym pilotażowo we wszystkich szkołach rozszerzono projekt „Błękitna krew” o zagadnienia zawiązane z honorowym dawstwem szpiku. Spotkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu poprzedzały trwające w szkołach akcje poboru krwi. Prowadzone były przez przedstawiciela Fundacji Anny Wierskiej DAR SZPIKU z Poznania, panią Marię Homan oraz wolontariuszy Adama Kaczmarka i Mateusza Korzybskiego. Uczestniczyło w nich 764 uczniów. Od poszczególnych zespołów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa uczestniczących w akacjach, uzyskano informację, że do bazy dawców szpiku zgłosiło się w efekcie już 57 osób!

We wtorkowej uroczystości, uczestniczyli również: Krystyna Król – działacz Oddziału Rejonowego PCK w Gnieźnie, Jerzy Berlik, Wicestarosta Gnieźnieński, Monika Twardowska, Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, radni Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, dyrektorzy i nauczyciele Szkół Ponadgimnazajalnych Powiatu Gnieźnieńskiego, opiekunowie szkolnych kół PCK oraz dyrektorzy Wydziałów Gnieźnieńskiego Starostwa.