„Dzieje Gniezna – Pierwszej Stolicy Polski”

„Dzieje Gniezna – Pierwszej Stolicy Polski” to tytuł publikacji będącej nową monografią Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej, która swoją premierę będzie miała w 2016 roku z okazji 1050. Rocznicy Chrztu Polski.

Inicjatorem wydawnictwa jest poseł na Sejm RP Zbigniew Dolata. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane ze środków Miasta Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego.

Opracowaniem publikacji zajmie się zespół historyków Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod przewodnictwem prof. dr hab. Józefa Dobosza. Podpisanie w porozumienia, oficjalnie inaugurującego rozpoczęcie prac nastąpiło 23 kwietnia w Starym Ratuszu.

Sygnatariuszami porozumienia ze strony Powiatu Gnieźnieńskiego byli Beata Tarczyńska Starosta Gnieźnieński oraz Robert Gaweł Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego. W myśl zapisów porozumienia strony deklarują wolę stałej współpracy merytorycznej w zakresie badań historycznych nad Gnieznem i okolicami, a także organizacji wspólnych przedsięwzięć o charakterze naukowym i popularnonaukowym, zwłaszcza związanych z historią regionalną, takich jak publikowanie prac naukowych i popularnonaukowych, działalność edukacyjna oraz do wzajemnej, partnerskiej promocji wspólnych działań naukowych i organizacyjnych.