PUP w Gnieźnie otrzymał dodatkowe środki dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie pozyskał dodatkowe środki z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych...

,będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, oraz na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 roku życia

Programem na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, objętych będzie 37 osób zarejestrowanych w gnieźnieńskim PUP. Program realizowany będzie do 31.12.2015r.

W ramach programu: Celem programu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 roku życia jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia.
Programem objętych będzie 20 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie.Program realizowany będzie do 31.12.2015r.

W ramach programu: Zainteresowane osoby zapraszamy do pośredników pracy-doradcy klienta – pokoje: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 19, 20. Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie, ul. Sobieskiego 20, tel. (61) 426-16-49, 426-44-34, fax 426-11-62, e-mail: pupgniezno@pup-gniezno.pl