Gnieźnianin stypendystą Funduszu Rodziny Kulczyków

Biofizyk Tomasz Kubiak – student studiów doktoranckich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymał stypendium Funduszu Rodziny Kulczyków.

Tomasz Kubiak jest biofizykiem specjalizującym się w fizyce medycznej. Prowadzi także interdyscyplinarne badania z biochemii i nanomedycyny. Był miedzy innymi dwukrotnym stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2010 roku został wytypowany do grona 10 najlepszych studentów w ogólnopolskim konkursie „Najbardziej kreatywny student roku”. Otrzymał także stypendium „Fundacji UAM”.

W tym roku nagrodzonych zostało 5 studentów i 4 doktorantów. W sumie w ciągu trwania programu wsparcie z Funduszu Rodziny Kulczyków otrzymało 120 osób.