X sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Informuję, iż X sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego odbędzie się w dniu 28 maja 2015 roku o godz. 13.00 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

X SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI
28 maja 2015 roku
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego za rok 2014.
 7. Roczne sprawozdania z działalności i finansowe Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie za rok 2014 i plan finansowy na rok 2015.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: wyłączenia Centrum Kształcenia Praktycznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gnieźnie.
 9. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Wolne głosy i informacje.
 12. Zamknięcie sesji.
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.