„Miliardy euro na rozwój firm” - podsumowanie spotkań informacyjnych

W dniach 12-21.05.2015 r. odbył się cykl spotkań informacyjnych „Szansa na rozwój dla przedsiębiorstw-fundusze europejskie”, dotyczących możliwości pozyskania wsparcia w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Spotkania organizowane były przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gnieźnie, w 4 miastach powiatowych: w Gnieźnie, we Wrześni, w Słupcy i w Wągrowcu. Głównym celem spotkań była popularyzacja oraz przekazywanie informacji dotyczących dotacji i pożyczek na rozwój firm.

Spotkanie adresowane było do przedsiębiorców, którym przedstawiono możliwości pozyskiwania funduszy, w ramach dostępnych i planowanych form wsparcia w nowym okresie programowania 2014-2020. W spotkaniach uczestniczyło 82 przedstawicieli firm. Omówiono, jakie projekty mogą być dofinansowane w ramach WRPO, POWER, POIR, czym charakteryzuje się innowacyjność produktowa, technologiczna i procesowa oraz jakie koszty podlegają refundacji. Zostały także zaprezentowane możliwości wsparcia w formie pożyczek (z mechanizmów zwrotnych). Na spotkaniu omówiono również perspektywy uzyskania pomocy zarówno z programów na poziomie regionalnym, jak i krajowym. Szczególnie dla przedsiębiorców z rejonów wiejskich interesujące były także oferty Lokalnych Grup Działania: ”Traktu Piastów”, ”Światowida”, ”Z nami warto”, ”Unii Nadwarciańskiej”.

Szkolenie poprowadziła specjalistka ds. Funduszy Europejskich, z gnieźnieńskiego Punktu Justyna Jastrzębska.

W odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowania klientów LPIFE w najbliższym czasie: 10-19.06.2015 r., zostaną przeprowadzone spotkania na temat możliwości dofinansowania podmiotów z obszaru edukacji. Ponadto, raz miesiącu organizowany jest tzw. Mobilny Punkt Informacyjny w Słupcy, Wrześni, Wągrowcu, w ramach którego odbywają się konsultacje indywidualne.

Więcej szczegółów na profilu Facebook – Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gnieźnie oraz na stronach www.wrpo.wielkopolskie.pl.