Informacja PINB – 5 czerwca dniem wolnym od pracy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2015 dzień 5 czerwca (piątek) ustala się dniem wolnym od pracy w zamian za dzień 15 sierpnia 2015 r. (sobota).

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
mgr inż. Adam Piechowicz