15-lat Straży Rybackiej

Od 15 lat na terenie powiatu gnieźnieńskiego działa Społeczna Straż Rybacka. Z okazji tegorocznego jubileuszu w Centrum Kultury eSTeDe w Gnieźnie odbyło się uroczyste spotkanie, na którym podsumowano kilkanaście lat działalności straży oraz zaprezentowano plan tegorocznych działań.

Jubileuszowi towarzyszyła wystawa fotografii autorstwa Przemysława Degórskiego ukazująca unikalne widoki wód powiatu gnieźnieńskiego.

Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego została powołana w 2000 roku, z inicjatywy śp. Zbigniewa Misiora, który do roku 2012 pełnił w straży funkcję jej pierwszego komendanta oraz śp. Jacka Marciniaka, ówczesnego starosty gnieźnieńskiego. – Społeczna Straż Rybacka zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów wydanych na jej podstawie – tłumaczy Andrzej Kowalski, komendant SSR. - Od minionych piętnastu lat straż działa nieprzerwanie na rzecz ochrony środowiska, bezpieczeństwa wód powiatu gnieźnieńskiego, a przede wszystkim pomaga w zwalczaniu kłusownictwa. Ściśle współpracujemy ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie, z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska oraz innymi służbami.

Jak wyjaśnia Magdalena Musiałowicz, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie corocznie wspiera i dofinansowuje działalność Społecznej Straży Rybackiej poprzez zakup umundurowania, sprzętu specjalistycznego i wyposażenia technicznego. – Zapewniamy pomieszczenia biurowe i garażowe, opłaty za media, dofinansowujemy naprawy i przeglądy sprzętu używanego do przeprowadzania kontroli, ponadto zaopatrujemy strażników w legitymacje, odznaki identyfikacyjne oraz zapewniamy ubezpieczenie strażników podczas pełnienia służby – dodaje dyrektor Musiałowicz.

Obecnie Straż Rybacka liczy ośmiu strażników. Należą do niej: Andrzej Kowalski, Dariusz Frankowski, Waldemar Klorek, Jarosław Ryczkowski, Marek Budzyński, Grzegorz Frankowski, Roman Rokosik i Artur Piątek. Obszar działań straży to powierzchnia 2252 ha wód. Tylko w ubiegłym roku dokonano 132 kontroli, w tym 91 w nocy. Skontrolowano łącznie 447 wędkujących.

W jubileuszowym spotkaniu uczestniczyło wielu zaproszonych gości, w tym także przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego z Poznania i Gniezna, Państwowej Straży Rybackiej oraz Zarządu Powiatu. Gratulując jubilatom Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński, podkreśliła społeczny, a zarazem bardzo trudny obszar pracy strażników. - Piętnaście lat istnienia Społecznej Straży Rybackiej, to czas podsumowań, ale i życzeń kolejnych lat owocnej działalności. Niech ten i następne Jubileusze umacniają Wasz pozytywny wizerunek sprzyjając tworzeniu klimatu opartego na zaufaniu i szacunku społeczeństwa.