KOMUNIKAT POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W GNIEŹNIE

Podaje się do wiadomości mieszkańcom powiatu gnieźnieńskiego, że zgodnie z „Planem treningów elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania na rok 2015” w dniu 25 czerwca 2015 roku zostanie przeprowadzony wojewódzki trening elementów wchodzących w skład tego systemu.

W związku z powyższym w dniu 25 czerwca (czwartek) o godz. 12.00 nastąpi uruchomienie syren alarmowych.

Z poważaniem
Andrzej Klimuk
Pełnomocnik ds. Ochrony
Informacji Niejawnych