Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Już 8 lat usuwamy azbest. Wystarczy złożyć wniosek

Można już składać wnioski o dofinansowanie likwidacji azbestu na swoich posesjach. Dofinansowanie dla mieszkańców powiatu do realizacji zadania wynosi 100% i dotyczy demontażu azbestu z dachu budynku oraz unieszkodliwiania wytworzonych odpadów.

Informacje na temat przebiegu tegorocznej akcji przedstawiły na konferencji prasowej w dniu 3 lipca br., Beata Tarczyńska, Starosta Gnieźnieński oraz Magdalena Musiałowicz, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Jak wyjaśnia Beata Tarczyńska, Starosta Gnieźnieński - W 2015 roku kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi 378 tys. zł i jest największą dotacją pozyskaną w ciągu 8 lat trwania akcji. W budżecie Powiatu zarezerwowano na ten cel kwotę 50 tys. zł, a udział gmin wynosi 135 tys. zł. - Całość zadania w 2015 roku obejmuje 563 tys. zł, co pozwoli zutylizować około 1.300 ton wyrobów zawierających azbest – dodaje Starosta Beata Tarczyńska.

Mieszkańcy powiatu mogą liczyć na 100% pokrycie kosztów demontażu azbestu. - Dofinansowanie dla mieszkańców powiatu do realizacji zadania wynosi 100%. Obejmuje demontaż azbestu z dachu budynku i unieszkodliwianie wytworzonych odpadów, a więc wywiezienia azbestu na składowisko – tłumaczy Magdalena Musiałowicz, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska. - Termin przyjmowania wniosków ustala indywidualnie każda z gmin, jednak nie może być on dłuższy niż do 30 września br. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia wniosków – zaznacza M. Musiałowicz.

Procedura przyznania środków jest bardzo prosta

Mieszkańcy składają wniosek do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Wydziału Ochrony Środowiska www.naszesrodowisko.pl oraz we właściwych ze względu na miejsce zamieszkania urzędach gmin. Do wniosku winien być załączony tytuł prawny do nieruchomości lub jej części. Tylko wnioskodawcy prowadzący działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi usuwający azbest z budynków niemieszkalnych zobowiązani są dodatkowo do załączenia oświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie.

W bieżącym roku Powiat Gnieźnieński planuje usunięcie ponad 1.300 ton azbestu. Akcja potrwa do 30 listopada. Od 2008 roku z terenu powiatu gnieźnieńskiego usunięto ponad 3.200 ton azbestu z 1.300 nieruchomości. W całej Polsce azbest powinien być usunięty i zutylizowany do 2032 roku.

Przedsięwzięcie pn.: “Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego” dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: www.wfosgw.poznan.pl oraz ze środków pochodzących z budżetu Powiatu, Miasta Gniezna i Gmin Powiatu Gnieźnieńskiego.


2015-07-03
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 14-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21407568

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno