Apel Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu

Żniwa to okres wzmożonych prac, którym towarzyszy wiele zagrożeń związanych z obsługą maszyn, transportem plonów, czy pracą na wysokości.

Ceną pośpiechu, nieuwagi i lekceważenia zasad bezpiecznej pracy może być kalectwo, a nawet śmierć. Ofiarami tych wypadków są również dzieci. Zachęcamy do stosowania przez rolników zasad bezpieczeństwa podczas prac w polu i obejściu, lepszej organizacji prac, zachowania rozsądku i zapewnienia opieki szczególnie najmłodszym.