Uwaga rolnicy! - 31 sierpnia mija II termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego!

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolniczej powinien w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 do 31 października 2015 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.